Regulamin

Regulamin Serwisu Tele-Mobile

1. Firma Tele-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za dane i oprogramowanie zainstalowane w serwisowanym urządzeniu. Informujemy, że niektóre z procedur naprawy wymagają przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia.

2. Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy podwyższonego ryzyka. Serwis nie udziela gwarancji na naprawę urządzeń tego typu. W trakcie ich naprawy mogą również ujawnń się uszkodzenia, nie zdiagnozowane podczas przyjecia do serwisu. W takich przypadkach Tele-Mobile zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.

3. W przypadku, gdy w trakcie naprawy urządzenia serwisant zdiagnozuje uszkodzenie powstałe na skutek ingerencji osób do tego nieuprawnionych, zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ceny naprawy o 10% bez konieczności konsultacji ze zleceniodawcą. W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy naprawy.

4. Sprzęt nie odebrany w terminie 30 dni od wyznaczonej daty naprawy, uznaje sie za porzucony ( w rozumieniu art. 180 i 180 K.C.) i zostaje on zutylizowany.

5. W wyjątkowych sytuacjach serwis Tele-Mobile zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części.

6. Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków w przypadku wydłużenia czasu naprawy.

7. Wszystkie naprawy oraz sprzedawane częci objte są 3 miesięcznym okresem gwarancyjnym chyba, że na dowodzie sprzedaży zaznaczone jest inaczej. Warunkiem uznania gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna serwisu Tele-Mobile, a w przypadku zakupu częci bez usługi montażu również dokument potwierdzający jej montaż przez licencjonowany serwis. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek nieprofesjonalnego montażu.

8. Podczas odebrania sprzętu w punkcie obsługi klienta prosimy o dokadne jego sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących wykonanej naprawy jak i stanu fizycznego urządzenia.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.

10. Firma Tele-Mobile nie posiada autoryzacji żadnego z producentów sprzętu oraz nie dokonuje napraw gwarancyjnych.

11. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Tele-Mobile celem realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

12. Firma Tele-Mobile zastrzega, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

ZLECENIE NAPRAWY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.